JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2202-16

Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt omfattades av begränsningsregeln i 27 § rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för sin inställelse till förhandling i hovrätten med ett belopp som motsvarar kostnaden för resa mellan tingsrättsorten och hovrättsorten. 

NJA 2017 s. 652 (Resan till Jönköping)

Tillhörande dokument