JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2211-16

Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där hans huvudman bor men på långt avstånd från den tingsrätt där den rättsliga angelägenheten prövats, har i ett familjemål ansetts berättigad till full ersättning för sina kostnader för att resa till tingsrätten.

NJA 2017 s. 629 (Resorna till Hudiksvall)

Tillhörande dokument