JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1050-16

Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen.

NJA 2017 s. 601 (Cremonas ansvarsförsäkring)

Tillhörande dokument