JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 3361-16

Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det att arbetena har utförts.

NJA 2017 s. 577 (Fjällägenheten)

Tillhörande dokument