JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1853-16

Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var upplöst efter en underskottskonkurs. (Jfr NJA 2005 s. 44.)

Tillhörande dokument