JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 1918-16

Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.

NJA 2017 s. 557 (Barnet i Norge)

Tillhörande dokument