JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 1918-16

Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.

(Barnet i Norge)

Tillhörande dokument