JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 781-16

En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en försäljning av hela fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen.

NJA 2017 s. 550 (Samägandet och hembudet)

Tillhörande dokument