JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 1519-16

Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras. 

NJA 2017 s. 515

Tillhörande dokument