JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 1727-16

Tjänstefel. Fråga om en polisman av oaktsamhet har åsidosatt vad som gällde för uppgiften när han använt tjänstehund för att stoppa en misstänkt som flyr från brottsplatsen.

(Polishunden)

Tillhörande dokument