JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 1727-16

Tjänstefel. Fråga om en polisman av oaktsamhet har åsidosatt vad som gällde för uppgiften när han använt tjänstehund för att stoppa en misstänkt som flyr från brottsplatsen.

NJA 2017 s. 491 (Polishunden)

Tillhörande dokument