JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4979-16

Domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt i familjerättsliga tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Även fråga om betydelsen av uppgifter i folkbokföringsregistret i mål av detta slag.

NJA 2017 s. 430 (Den oklara identiteten)

Tillhörande dokument