JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 425-16

Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.

Tillhörande dokument