JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2947-16

En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.

Tillhörande dokument