JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2947-16

En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.

NJA 2017 s. 371 (Den oförsäkrade båten)

Tillhörande dokument