JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1710-16

Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.

NJA 2017 s. 357 (Den senanmälda fordringen)

Tillhörande dokument