JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 583-16

Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret vid förvärvet.

NJA 2017 s. 289 (Gåvovillkoret om samäganderättslagen)

Tillhörande dokument