JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2778-16

En tingsrätt har avvisat ett rättegångsombud utan att parten eller ombudet fått tillfälle att yttra sig i frågan. Detta har ansetts utgöra ett rättegångsfel.

NJA 2017 s. 256

Tillhörande dokument