JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1011-16

Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.

NJA 2017 s. 237 (Bygglovet och särskoleplaceringen)

Tillhörande dokument