JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4555-15

Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad har inte ansetts utgöra marknadsföring. Kommunen har inte använt bilden i egenskap av näringsidkare.

NJA 2017 s. 217 (Umeå2014)

Tillhörande dokument