JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2923-16

Fråga om förutsättningarna för utdömande av vite när vittne inte infinner sig till förhandling.

NJA 2017 s. 210 (Vittnet på Rhodos)

Tillhörande dokument