JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4833-16

I en författning hänvisades till en viss teknisk standard från ett privaträttsligt organ. Eftersom denna standard fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning, har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen.

NJA 2017 s. 157 (Laserpekaren II)

Tillhörande dokument