JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5344-15

Mål om varselavgift enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska handläggas som indispositiva tvistemål. Rättegångskostnadsansvaret ska i sådana mål bedömas enligt brottmålsreglerna.

Tillhörande dokument