JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1963-15

En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar)

Tillhörande dokument