JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5688-15

Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.

NJA 2017 s. 68

Tillhörande dokument