JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1901-16

Begreppet kända sakägare i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen omfattar även berörd bostadsrättshavare. Det meddelande som kungörs enligt 9 kap. 41 a § rörande ett beslut om beviljat bygglov ska därför skickas också till sådan bostadsrättshavare.

NJA 2017 s. 3

Tillhörande dokument