JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 4080-15

Vid en internetauktion, där inga särskilda försäljningsvillkor angetts, har avtal ansetts uppkomma genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats. Även fråga om tillämpning av 39 § andra meningen avtalslagen (re integra-regeln).

NJA 2016 s. 1195

Tillhörande dokument