JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4333-15

Rätten till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. 

NJA 2016 s. 1157

Tillhörande dokument