JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 3380-16

Grov stöld? Fråga om rubricering av ett stort antal stölder av handbagage på tåg. – Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken vid justering av gärningsbeskrivningen i högre rätt.

NJA 2016 s. 1143

Tillhörande dokument