JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 4073-15

Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.

NJA 2016 s. 1035

Tillhörande dokument