JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 904-16

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2016 s. 1031

Tillhörande dokument