JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 3445-15

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

NJA 2016 s. 1011

Tillhörande dokument