JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5865-14

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

NJA 2016 s. 933

Tillhörande dokument