JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 814-15

Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta specialpreskription.

NJA 2016 s. 900

Tillhörande dokument