JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 3837-14

Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

NJA 2016 s. 799

Tillhörande dokument