JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 3278-16

I ett resningsärende, där förundersökningen inte har återupptagits, har målsäganden förelagts att yttra sig över ansökan. Eftersom åklagaren inte uppträder på målsägandens vägnar, har målsägandebiträde förordnats med stöd av grunderna för lagen om målsägandebiträde.

NJA 2016 s. 796

Tillhörande dokument