JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5453-15

En skadegörare har ansetts ha åberopsbördan för omständigheter som kunde föranleda ett frångående av den s.k. bruttometoden vid beräkning av skadestånd för inkomstförlust. Skadegörarens inställning, att det yrkade beloppet inte kunde vitsordas, innebar inte att han hade fullgjort denna åberopsbörda.

NJA 2016 s. 791

Tillhörande dokument