JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1834-15

Tolkning av avtal om köp av fast egendom.  När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.

NJA 2016 s. 689

Tillhörande dokument