JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 5976-14

Grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken har tillämpats när det straffbara området har inskränkts genom att domstol har upphävt ett myndighetsbeslut att återkalla typgodkännandet av ett fångstredskap.

NJA 2016 s. 649

Tillhörande dokument