JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 3450-15

EU-stöd som har utgetts för särskilt angivet ändamål, men varit beroende av motprestation i form av nedlagda kostnader, har ansetts inte omfattat av utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken.

NJA 2016 s. 635

Tillhörande dokument