JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2194-15

En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen.

NJA 2016 s. 596

Tillhörande dokument