JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5958-14

Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.

NJA 2016 s. 465

Tillhörande dokument