JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2760-15

Rätt till privatkopieringsersättning enligt upphovsrättslagen förutsätter att upptagningsanordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering och att de kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig omfattning. Mobiltelefoner av visst slag har ansetts omfattade av ersättningsrätten.

NJA 2016 s. 490

Tillhörande dokument