JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 6315-15

En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel.

NJA 2016 s. 453

Tillhörande dokument