JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1121-15

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.

NJA 2016 s. 341

Tillhörande dokument