JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2481-15

Fråga om ett brottmål kan resas av det skälet att rättstillämpningen inte stämmer överens med senare avgöranden i EU-domstolen och Högsta domstolen eller därför att Högsta domstolen avslog en begäran om att det skulle hämtas in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

NJA 2016 s. 320

Tillhörande dokument