JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1181-15

Bestämmelsen om preskription vid befordran av gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva transporten påbörjats. Preskriptionstiden har i ett sådant fall ansetts börja löpa vid tidpunkten för transportörens underrättelse om att godset gått förlorat.

NJA 2016 s. 149

Tillhörande dokument