JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 3313-14

Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

NJA 2016 s. 107

Tillhörande dokument