JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 3708-14

Arvskifte. Vid värderingen av aktier kan en skiftesman ta hänsyn till den realisationsvinstskatt som en försäljning av aktierna kan beräknas medföra för den som får aktierna på sin lott.

NJA 2015 s. 558

Tillhörande dokument