JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: B 1982-11, T 5644-11

Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen.

I. Påföljdslindring.

II. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som tillräckligt kompensatoriskt rättsmedel inte är uppfyllda.

 

Tillhörande dokument