JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolens vägledande domar och beslut

Fr.o.m. 2013 redovisas avgörandena i kronologisk ordning. Avgörandena från 2012 redovisas i kronologisk ordning fördelade på brottmål, tvistemål samt beslut och utslag.

Vägledande avgöranden publiceras fortlöpande och läggs normalt ut under förmiddagen den dag avgörandet meddelas. Avgörandena publiceras i avidentifierat skick.

Alla Högsta domstolens domar och beslut publiceras inte på denna webbplats.

Om ett dokument skulle ha korrigerats efter den ursprungliga publiceringen, anges inte detta särskilt.

Fr.o.m. 2017 har benämning lagts till inom parentes på målen, inte alla får en benämning med de flesta. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att - utöver målnummer och NJA-nummer - förbättra igenkännandet av rättsfallet.

Referat av Högsta domstolens domar, med referat av därtill hörande underrättsdomar, publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv, (NJA). Till referaten hänvisas på följande sätt: NJA år sida, t.ex. NJA 2012 s. 277. Referaten publiceras i allmänhet ca 4 månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA efter sammanfattningen av domens innehåll på den sida där avgörandena redovisas.  Referaten kan läsas på webbplatsen Lagrummet. De äldsta referaten som finns publicerade där är från 1981. Äldre årgångar av NJA finns att tillgå bl.a. på många bibliotek.  

I NJA finns även referat av avgöranden som domstolen inte anser är vägledande (notiser).          

Det är möjligt att prenumerera på Högsta domstolens avgöranden via RSS.  Du blir då automatiskt informerad om när ett nytt avgörande har lagts ut på webbplatsen.

För att läsa dessa dokument i pdf-format måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

 

 
Senast ändrad: 2017-04-19