JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om huruvida försäkringsbolags rätt till ersättning från ett annat försäkringsbolag enligt bestämmelsen om ansvarsfördelning vid dubbelförsäkring i 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen är beroende av att den skadelidande anmält skadan enligt vad som föreskrivs i försäkringsavtalet med det andra försäkringsbolaget. Även fråga om kravet är preskriberat. (HD:s mål T 5515-18)