JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551). Fråga om uppkomsttidpunkten för en förpliktelse rörande ett anspråk som parterna har förlikts om. (HD:s mål T 1274-19)